สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
เพิ่มเติม ซ่อน
Le Cordon Bleu โลโก้
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       กลับไปยังหน้าหลัก
       เลือกสาขา
       ประวัติโดยย่อ
       เพิ่มเติม ซ่อน

       โรงเรียนและมหาวิทยาลัย
       เข้าเยี่ยมชม
       เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
       โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มีความยินดีที่โรงเรียน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ด้านการประกอบอาหารในแง่มุมต่างๆ อันเป็นการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ ในการพัฒนาการจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตนักเรียนและบัณฑิตไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับสากลต่อไป

       เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ให้การต้อนรับ “คณบดีสำนักวิชาการจัดการ รองคณบดีฯ ผู้ช่วยคณบดีฯ ประธานหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” จำนวน 10 ท่าน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเข้าเยี่ยมชมสถานที่ รับฟังการบรรยาย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้บริหารโรงเรียน และเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้ให้การต้อนรับ “อาจารย์อานนท์ และคณะนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล” รวมจำนวน 14 ท่าน เพื่อเข้าเยี่ยมชมสถานที่ และรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนต่อในหลักสูตรต่างๆ ที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

       News & Events

       ข้อมูลเพิ่มเติม
       ข้อมูลเพิ่มเติม
       ข้อมูลเพิ่มเติม
       TOP