Le Cordon Bleu โลโก้

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เยี่ยมชม เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

25 มีนาคม 2559 - เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา จากคณะการท่องเที่ยวและโรงแรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 60 ท่าน เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ รับฟังการบรรยาย และชมการสาธิตการประกอบอาหารคาวฝรั่งเศส และในช่วงท้ายของการสาธิต คณะอาจารย์ และนักศึกษาได้ร่วมชิมอาหารจานพิเศษ และได้เก็บภาพหมู่ร่วมกันอย่างน่าประทับใจ

ข่าวสารและกิจกรรม

สัปดาห์ศิลปะแห่งอาหารฝรั่งเศสชั้นเลิศ

สัปดาห์ศิลปะแห่งอาหารฝรั่งเศสชั้นเลิศ

โรงเรียนสอนการประกอบอาหารเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต หนึ่งในผู้สนับสนุนกิจกรรมศิลปะแห่งอาหารฝรั่งเศส Goût de France/Good France ได้จัดเวิร์คช็อปการทำอาหารคาวฝรั่งเศส

พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2559

พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2559

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ขอแสดงความยินดี กับผู้สำเร็จการศึกษาเทอมที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559

TOP