Le Cordon Bleu โลโก้

การสาธิตการประกอบขนมอบ
โดย เชฟฟาบริส ดาเนียล

วันที่ 11 มีนาคม และ 18 มีนาคม 2559 - เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต โดยเชฟฟาบริส ดาเนียล, ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านศิลปะการทำอาหาร, เลอ กอร์ดอง เบลอ ปารีส, หัวหน้าภาควิชาการประกอบขนมอบ, เลอ กอร์ดอง เบลอ ปารีส, และผู้อำนวยการด้านเทคนิค ประจำภาคภูมิภาคเอเซีย ได้ให้เกียรติมาแสดงการสาธิตการประกอบขนมอบที่เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต (ประเทศไทย) โดยจัดให้มีการสาธิต 2 รอบ กับเมนูใหม่ที่ได้รับการรังสรรค์ขึ้น นั่นคือ ‘Belle Hélène’ และ ‘Chocolate Orange Noisettes’ การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักเรียน และศิษย์เก่าเป็นจำนวนมาก มีผู้เข้าร่วมชมการสาธิตกว่า 100 คน นับเป็นโอกาสอันดียิ่ง สำหรับนักเรียนที่ได้เรียนรู้ และเพิ่มทักษะด้านการทำขนม

TOP