Le Cordon Bleu โลโก้

การสาธิตการทำขนมโดย เชฟ Christophe Renou M.O.F

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต


โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้รับเกียรติจากเชฟรับเชิญพิเศษเชฟ Christophe Renou M.O.F ทำการสาธิตการเตรียมวัตถุดิบ และการทำขนมอบแบบฝรั่งเศส ด้วยเทคนิคพิเศษของเชฟ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

กิจกรรมพิเศษดังกล่าวนี้ ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นสำหรับนักเรียนและศิษย์เก่าเป็นประจำ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ แก่นักเรียนและศิษย์เก่า ตลอดจนผู้เข้าร่วมงานNews & Events

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP