Le Cordon Bleu โลโก้

งาน Open House

สาธิตการประกอบอาหารและขนม

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

โรงเรียนสอนการประกอบอาหารเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดสาธิตการประกอบอาหารให้แก่ผู้สนใจ ผู้ที่ชื่นชอบการประกอบอาหารและขนม ตลอดจนศิษย์เก่าและนักเรียน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อจัดสาธิตการประกอบอาหารและขนมโดยเชฟผู้สอนของเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้แก่ "เมี่ยงคำ" โดย เชฟศุภพิชญ์ โอภาสวิศัลย์ เชฟผู้สอนวิชาการครัวไทย "แซลมอนกราฟลักซ์ปรุงรส" โดย เชฟแม็กซิม ไบล์ เชฟผู้สอนอาหารคาวฝรั่งเศส และ "คุกกี้ช็อคโกแลต" โดย เชฟเฟรดเดอริค เลอกราส์ เชฟผู้สอนด้านขนมอบ
บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้เข้าร่วมงาน พร้อมไปกับการถ่ายทอดวิธีการเรียนการสอนของเลอ กอร์ดอง เบลอ และเยี่ยมชมโรงเรียน สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการชิมอาหารและขนมฝีมือเชฟในช่วงท้ายของงาน


มาร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับตัวคุณและคนที่รักในงาน Open House ครั้งที่ 4 /2560 ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน โดยกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ให้สมบูรณ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0 2237 8877 ต่อ 202-204
Line: @lecordonbleudusit
อีเมล์ thailand@cordonbleu.edu

เรารอคอยต้อนรับท่านสู่ โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิตNews & Events

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP