Le Cordon Bleu โลโก้

พิธีรับประกาศนียบัตร เทอมตุลาคม ปีการศึกษา 2563

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนเทอมตุลาคม ปีการศึกษา 2563 และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนดีเด่น โดยมี มร.มิเชล ปีเตอร์ ผู้อำนวยการกิจการร่วมค้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมเชฟผู้สอน ศิษย์เก่า และคณะตัวแทนนักเรียน ร่วมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาวฝรั่งเศสขั้นสูง (Diplôme de Cuisine) การประกอบขนมอบฝรั่งเศสขั้นสูง (Diplôme de Pâtisserie) การทำขนมปัง (The Art of Bakery) และวิชาการครัวไทย (The Professional Thai Cuisine) ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563

 

News & Events

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP