Le Cordon Bleu โลโก้

พิธีมอบประกาศนียบัตร
ภาคเรียนที่ 2/2561

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

โรงเรียนสอนการประกอบอาหารเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว ขนมอบ ขนมปัง และวิชาการครัวไทย ประจำภาคเรียนที่ 2 ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

News & Events

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP