Le Cordon Bleu โลโก้

ร่วมมอบทุนการศึกษาเพื่อเสริมทักษะและพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชนบ้านปรานี

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต


เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต โดยร่วมกับ มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย (Right To Play Thailand Foundation) และบริษัท เกรทเอิร์ธ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำเข้ากาแฟ ลาวาซซา (Lavazza) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรศิลปะการทำกาแฟระดับมืออาชีพให้กับบุคลากรจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านปรานี (DJOP) ภายใต้โครงการเยาวชนปลดล็อกศักยภาพเพื่ออนาคต อันเป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำกลับไปสอนเสริมทักษะในวิชาชีพให้กับเด็กและเยาวชนต่อไป


ในการนี้ ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก คุณณภัสสร สงวนหงษ์ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านปรานี อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในการเป็นตัวแทนจากศูนย์ฝึกฯ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการทำกาแฟระดับมืออาชีพ (Professional Barista) ที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เป็นระยะเวลา 3 วัน โดยมีคุณเอกวิทย์ โชคคณาพิทักษ์ Certified Training Manager จาก Lavazza ประเทศอิตาลี และประเทศไทย และผู้สอนประจำหลักสูตรการทำกาแฟระดับมือชีพ ที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหา เทคนิควิธีการชงกาแฟ พร้อมหัวใจสำคัญที่จะทำให้ได้กาแฟเอสเพรสโซ่คุณภาพดี เพื่อการทำเครื่องดื่มกาแฟประเภทต่าง ๆ พร้อมรับประกาศนียบัตรจาก เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต


เรียนมาครบ 3 วัน สนุกตั้งแต่ช่วงแรกที่ได้เรียน เพราะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของกาแฟและได้ปฏิบัติจริง คุณนิกอาจารย์ผู้สอนจาก Lavazza สอนไม่เบื่อเลยในทุกช่วงที่ได้เรียน และหลังจากนี้จะนำความรู้ที่ได้กลับไปสอนน้อง ๆ ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ รู้ว่ายังมีหน่วยงานและองค์กรอีกหลาย ๆ แห่งที่ไม่ทอดทิ้งและพร้อมให้โอกาสสนับสนุน ซึ่งน้อง ๆ สามารถนำไปประกอบสัมมาอาชีพที่สุจริตได้

News & Events

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP