Le Cordon Bleu โลโก้

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ขอแสดงความยินดี กับผู้สำเร็จการศึกษาเทอมที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ที่จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558  ณ โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอดุสิต

ชมภาพแห่งความประทับใจ และภาพแห่งความสุขในพิธีมอบประกาศนียบัตรได้ที่หน้าเฟสบุ๊คแฟนเพจของทางโรงเรียน:

PHOTO GALLERY >>

News & Events

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP