Le Cordon Bleu โลโก้

เทคนิคการจัดจานและการถ่ายภาพอาหารสำคัญอย่างไร

ประเทศไทย
หนึ่งในอันดับต้น ๆ ที่ร้านอาหาร บาร์ หรือธุรกิจประเภทนี้สามารถทำให้ลูกค้าประทับใจและดึงดูดความสนใจได้คือรูปภาพเมนูสวย ๆ น่ารับประทานเพื่อโชว์สินค้าของร้าน นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้สอดแทรกเทคนิคการจัดจานและการถ่ายภาพอาหารอยู่ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทย เพื่อเสริมทักษะให้แก่นักเรียน

นอกจากการสอนเทคนิคการทำอาหารไทยที่หลากหลายกว่า 200 เมนูแล้ว หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทย ที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ยังมีการสอนในหัวข้อการจัดจานอาหาร (Food Styling) และการถ่ายภาพอาหาร (Food Photography) อีกด้วย เพื่อเพิ่มโอกาสและความสำเร็จให้กับธุรกิจ

สิ่งที่จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทย – หัวข้อการจัดจานอาหาร:
 • หัวข้อที่ 1: เทคนิคการจัดจานอาหารเบื้องต้น
  • อธิบายพื้นฐานการจัดจานอาหารสำหรับการถ่ายภาพ วิดีโอ ภาพยนต์ หรือจัดแสดง เช่นเมนูในร้านอาหารไทย
  • สาธิตเทคนิคการจัดการและการนำเสนออาหารเพื่อดึงดูดใจสำหรับร้านอาหารไทยและเพิ่มความน่าดึงดูดใจด้วยการเลือกใช้ภาชนะ/สี พื้นผิว รูปร่าง วิธีการปรุงและการตกแต่ง
  • จัดเตรียมอาหาร ซึ่งรวมถึงการจัดวางและการจัดเตรียม เช่น การจัดการแสงธรรมชาติ มุมมอง โฟกัส ความชัดลึก เลือกโฟกัส แสง การสะท้อน และวิธีการสร้างสรรค์อื่น ๆ
  • ใช้องค์ประกอบการออกแบบ เช่น สี พื้นผิว และพื้นที่ว่างรอบ ๆ วัตถุ ในการสร้างและถ่ายภาพอาหารสำหรับเมนูที่น่าดึงดูด
 • หัวข้อที่ 2: เวิร์คช็อปการจัดจานอาหาร
  • ฝึกฝนหลักการที่ได้เรียนเพื่อนำเสนออาหารไทยคาว-หวาน ที่เหมาะกับการบริการในร้านอาหาร
  • ฝึกให้นักเรียนใช้ประโยชน์จากกล้องถ่ายรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มความน่าดึงดูดใจของอาหารที่ต้องการนำเสนอ
  • เก็บบันทึกการฝึกฝนและการซักถามของนักเรียน (แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม) เกี่ยวกับคุณภาพของอาหารที่นำเสนอและอิทธิพลที่มีต่อการเลือกเมนู
นอกจากนี้ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทย ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการร้านอาหารเบื้องต้นและการจับคู่ไวน์กับอาหารไทยซึ่งครอบคลุมมากที่สุด ออกแบบมาเพื่อให้ธุรกิจของคุณโดดเด่นกว่าใครในอุตสาหกรรม

เมนูตัวอย่างที่สร้างสรรค์โดยเชฟผู้สอน

Request for Programme Information

ในการมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะถือว่าท่านยินยอมให้โรงเรียน เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่จำเป็น และเราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเต็มที่ อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา คลิก

News & Events

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP