Le Cordon Bleu โลโก้

หลักสูตรสอนการประกอบอาหารชั้นนำระดับโลก

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรด้านการประกอบอาหาร ไวน์ และการจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการในภาคอุตสาหกรรม ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศ สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในโลกของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในปัจจุบันเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

 • รายละเอียด
  1. รับทุนการศึกษา 10,000 บาท เมื่อสมัครเรียนหลักสูตรการประกอบอาหาร (หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาวระดับชั้นต้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบขนมอบระดับชั้นต้น หลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปะการทำขนมปัง หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทย) ภายในวันนี้ - ธันวาคม 2565
  2. ในการรับทุนการศึกษา ผู้สมัครต้องทำการยื่นใบสมัครพร้อมชำระค่าสมัคร 3,000 บาท (นักเรียนไทย) หรือ 5,000 บาท (นักเรียนต่างชาติ) ภายในอย่างน้อย 1 เดือนก่อนวันเริ่มเรียน
  3. สิทธิพิเศษทุนการศึกษาไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นได้
  4. นักเรียนที่ทำการยื่นใบสมัครและได้รับการตอบรับเข้าร่วมการศึกษา ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรอบการเรียนเป็นปีการศึกษาอื่นนอกจากปีที่ต้องการเข้าศึกษาตามใบสมัคร
  5. สิทธิพิเศษนี้สำหรับนักเรียนใหม่เท่านั้น
  6. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • กร็อง ดิโปลม (Grand Diplôme®)

  หลักสูตรการประกอบอาหารคาวและขนมอบที่เข้มข้นและครอบคลุมเทคนิคการประกอบอาหารแบบฝรั่งเศส ซึ่งเปรียบเสมือนใบเบิกทางสำคัญสู่การประกอบอาชีพ

  สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากหลักสูตร

  • ฝึกปฏิบัติจริงกับวัตถุดิบที่หลากหลาย เพื่อเรียนรู้ทั้งเทคนิคการประกอบอาหารคาวและขนมอบแบบฝรั่งเศส
  • ได้เรียนรู้การประกอบอาหารแบบฝรั่งเศสด้วยเทคนิคที่ทันสมัย
  • สอนให้นักเรียนรู้ถึงหลักการสำคัญเกี่ยวกับการทำอาหาร เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานทั้งอาหารคาวและขนมอบในสไตล์ของตัวเอง


  ข้อมูลหลักสูตร

  ในหลักสูตร กร็องด์ ดิโปลม (Grand Diplôme®) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว (Diplôme de Cuisine) และหลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบขนมอบ (Diplôme de Pâtisserie) โดยนักเรียนจะต้องเลือกเรียนหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งก่อน และเมื่อสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาวและขนมอบในแต่ละระดับ (ชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นสูง รวมทั้งสิ้น 6 ระดับชั้นจากสองหลักสูตรรวมกัน) นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาวและขนมอบ (Le Grand Diplôme) ซึ่งเปรียบเสมือนใบเบิกทางสู่การทำงานในธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารในระดับสากล

  เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มอบทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตร กร็องด์ ดิโปลม (GRAND DIPLÔME®) มูลค่าสูงสุด 148,880 บาท

   

  พูดคุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำแนะนำฟรี

  ติดต่อเรา

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว (Cuisine Programme)

  หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว (Cuisine Programme) ครอบคลุมการเรียนการสอนตั้งแต่ทักษะการประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ การจัดเตรียมการประกอบอาหาร ไปจนถึงการสร้างสรรค์และออกแบบรายการอาหารในรูปแบบของตนเอง โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคนิคการประกอบอาหารต่าง ๆ ตามแบบฉบับอันเลื่องชื่อของ เลอ กอร์ดอง เบลอ


  โครงสร้างหลักสูตร

  ระดับชั้นต้น - นักเรียนจะได้เปิดประสบการณ์การประกอบอาหารแบบฝรั่งเศสที่สืบทอดกันมายาวนาน โดยจะได้เรียนรู้การใช้และผสมผสานสมุนไพร เครื่องเทศ และเครื่องปรุงชนิดต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์รสชาติอาหาร และเติมเต็มให้อาหารมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

  • หัวข้อวิชา
   • คำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในการประกอบอาหาร
   • การใช้มีด และการหั่นแบบมืออาชีพ
   • การเตรียมวัตถุดิบ และส่วนผสมสำหรับการประกอบอาหาร
   • เทคนิคการทำอาหารฝรั่งเศสแบบดั้งเดิม
   • หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำน้ำสต็อก ซอสชนิดต่าง ๆ ไส้อาหาร และแป้งสำหรับประกอบอาหาร
   • วิธีการและขั้นตอนการปรุงอาหารชนิดต่าง ๆ
  ระดับชั้นกลาง - นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารประจำแคว้นต่าง ๆ ของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบอาหารฝรั่งเศส อาหารแต่ละชนิดจะอาศัยเทคนิคการประกอบอาหารที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น นักเรียนจะได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้จากระดับชั้นต้นจนมีความเชี่ยวชาญ
  • หัวข้อวิชา
   • ความเป็นมาของวัตถุดิบ และอิทธิพลที่มีต่ออาหารประจำแคว้นต่าง ๆ ของประเทศฝรั่งเศส
   • ทักษะการครัวแบบมืออาชีพ
   • เทคนิคการหั่นขั้นสูง และการจัดตกแต่งจานอาหาร
   • เครื่องปรุง และการปรุงแต่งรสชาติอาหาร
   • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผสมผสานระหว่าง สี รสชาติ และความกลมกลืนของรสสัมผัส
  ระดับชั้นสูง - นักเรียนจะได้เรียนรู้วิวัฒนาการของอาหารฝรั่งเศส อิทธิพลต่าง ๆ ที่ทำให้อาหารฝรั่งเศสมีความหลากหลายและร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น เทคนิคขั้นสูงที่ใช้ในการประกอบอาหารแบบร่วมสมัย การผสมผสานการปรุงแต่งรสชาติอาหารรูปแบบต่าง ๆ และการจัดตกแต่งจานอาหาร
  • หัวข้อวิชา
   • การจัดการ และการทำงานครัวอย่างมีประสิทธิภาพ
   • การออกแบบรายการอาหารที่ปรุงจากส่วนผสมที่หายาก และมีคุณภาพสูง
   • การประกอบอาหารขั้นสูง และการวางแผนรายการอาหารแบบร่วมสมัย
   • การสร้างสรรค์ และจัดตกแต่งจานอาหารขั้นสูง
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ภาคเรียน:

  • ภาควันธรรมดา: กุมภาพันธ์ พฤษภาคม กรกฎาคม ตุลาคม
  • ภาคพิเศษวันเสาร์: กุมภาพันธ์ กรกฎาคม
  จำนวนชั่วโมงรวม: 180 ชั่วโมง / ระดับชั้น
  ระยะเวลาเรียน:
  • ภาควันธรรมดา: 11 - 12 สัปดาห์ | 3 เดือน / ระดับชั้น
  • ภาคพิเศษวันเสาร์: 21 - 23 สัปดาห์ | 6 เดือน / ระดับชั้น
  วันเรียน:
  • ภาควันธรรมดา: 5 วันต่อสัปดาห์
  • าคพิเศษ วันเสาร์: ทุกวันเสาร์
  จำนวนชั่วโมงต่อวัน:
  • าควันธรรมดา: 3 - 6 ชั่วโมง/วัน
  • าคพิเศษวันเสาร์: 08.00 - 19.00 น.*
  ภาษาที่ใช้ในการเรียน: ภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลภาษาไทยในห้องสาธิตการทำอาหาร
  หมายเหตุ *เวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


  เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มอบทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว (DIPLÔME DE CUISINE) มูลค่าสูงสุด 37,220 บาท  พูดคุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำแนะนำฟรี


  ติดต่อเรา
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบขนมอบ (Pâtisserie Programme)

  หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบขนมอบ (Pâtisserie Programme) มุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคนิคการทำขนมอบตามแบบฉบับของ เลอ กอร์ดอง เบลอ และมุ่งฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องครัวและอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การทำขนมเค้ก และขนมอบแบบฝรั่งเศสนานาชนิดทั้งในแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย ที่มีวางจำหน่ายในร้านอาหาร ร้านเบเกอรี่ และร้านน้ำชา รวมไปถึงเทคนิคการทำช็อกโกแลต และศิลปะการทำน้ำตาลขั้นสูง


  โครงสร้างหลักสูตร

  ระดับชั้นต้น - นักเรียนจะได้เรียนรู้หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำขนมอบ ตั้งแต่ชนิดของขนมอบและขนมเค้ก การผสมผสานส่วนประกอบต่าง ๆ ของขนมอบ เพื่อทำให้ขนมอบมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ไปจนถึงเทคนิคการประกอบขนมอบ ขนมหวาน และขนมเค้กหลากหลายชนิด

  • หัวข้อวิชา
   • คำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่เกี่ยวข้องกับการทำขนมอบ
   • พื้นฐานการทำแป้งขนมอบ
   • พื้นฐานการทำครีมและไส้ขนมอบ
   • เทคนิคการประกอบขนมอบและขนมเค้กฝรั่งเศสแบบดั้งเดิม และการตกแต่งขั้นพื้นฐาน
   • การตกแต่งหน้าขนมอบ

  ระดับชั้นกลาง - นักเรียนจะได้เรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในการประกอบและตกแต่งขนมอบฝรั่งเศสในแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย

  • หัวข้อวิชา
   • ขนมอบฝรั่งเศสแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย
   • ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยีสต์
   • ขนมอบที่เสิร์ฟแบบร้อนและเย็น
   • เทคนิคการทำช็อคโกแลตขั้นพื้นฐาน

  ระดับชั้นสูง - นักเรียนจะได้เรียนรู้การประกอบขนมอบหลากหลายชนิดที่วางจำหน่ายในร้านอาหาร เทคนิคการทำช็อคโกแลต และศิลปะการทำน้ำตาล ซึ่งเป็นการนำความรู้ ทักษะ รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้จากวิชาในระดับชั้นต้นและกลางมาประยุกต์ใช้ และสร้างสรรค์ขนมชนิดต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างมีเอกลักษณ์


  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ภาคเรียน:

  • ภาควันธรรมดา: กุมภาพันธ์ พฤษภาคม กรกฎาคม ตุลาคม
  • ภาคพิเศษวันเสาร์: กุมภาพันธ์ กรกฎาคม
  จำนวนชั่วโมงรวม: 180 ชั่วโมง / ระดับชั้น
  ระยะเวลาเรียน:
  • ภาควันธรรมดา: 11 - 12 สัปดาห์ | 3 เดือน / ระดับชั้น
  • ภาคพิเศษวันเสาร์: 21 - 23 สัปดาห์ | 6 เดือน / ระดับชั้น
  วันเรียน:
  • ภาควันธรรมดา: 5 วันต่อสัปดาห์
  • าคพิเศษ วันเสาร์: ทุกวันเสาร์
  จำนวนชั่วโมงต่อวัน:
  • าควัน ธรรมดา: 3 - 6 ชั่วโมง/วัน
  • าคพิเศษวันเสาร์: 08.00 - 19.00 น.*
  ภาษาที่ใช้ในการเรียน: ภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลภาษาไทยในห้องสาธิตการทำอาหาร
  หมายเหตุ *เวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มอบทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบขนมอบ (DIPLÔME DE PÂTISSERIE) มูลค่าสูงสุด 32,680 บาท

  พูดคุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำแนะนำฟรี

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปะการทำขนมปัง (The Art of Bakery)

  หลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปะการทำขนมปัง (The Art of Bakery) ของ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการทำขนมปังแบบมืออาชีพ ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการทำขนมปังแบบเข้มข้นในระยะเวลา 8 สัปดาห์ หรือ 240 ชั่วโมง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบและใฝ่ฝันจะเป็นมืออาชีพทางด้านการทำขนมปัง ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรศิลปะการทำขนมปัง (Diplôme de Boulangerie) ที่รับรองโดยสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ และกระทรวงศึกษาธิการ


  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการทำขนมปังนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นขนมปังฝรั่งเศสแบบดั้งเดิม ขนมปังอิตาเลี่ยน เยอรมัน อเมริกัน ขนมปังฝรั่งเศสที่ได้รับความนิยมในแถบทวีปยุโรป อาทิเช่น พัฟฟ์ ครัวซองต์ เดนิช เพรสเซล สโกน ฯลฯ และขนมปังที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย เช่น ขนมปังรสหวาน และขนมปังไส้ต่าง ๆ ซึ่งถ่ายทอดโดยเชฟเบเกอรีผู้มากประสบการณ์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการทำขนมปัง ที่จะคอยให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดหลักสูตร

  นอกจากนั้น ผู้เรียนยังจะได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของการทำขนมปัง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ทำขนมปัง เทคนิคการทำขนมปังประเภทต่างๆ และความรู้เบื้องต้นด้านการบริหารจัดการ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจได้

  ขนมปังที่เรียนในหลักสูตร

  • Classic French Breads: French Traditional Baguette, Ciabatta, Country Bread.
  • Sandwich Breads: Rye Sandwich Bread, Whole Wheat Sandwich Bread, Cereal Sandwich Bread, White Sandwich.
  • Soft and Enrich Bread: Milk Bread, Viennese bread, Brioche, Challah bread, Kugelhopf, Hokkaido Brioche.
  • Laminated Dough: Croissant, Pan Aux Chocolate, Almond Croissant, Coffee Croissant, Danish, Puff Pastries,
   Kouign-aman, Palmier
  • Special Bread: Bran Bread, Walnut Rye Bread, Buck Wheat Bread, Sour Dough
  • International Breads: Bagels, Chapati, Pita Bread, Pretzel, Donut, Sangkaya Bun, Scones, Orange Chocolate Bun, Moroccan Bread, Provence bun (Olive, Sundries tomatoes, & Goat Cheese Roll)
  • Cookies: Chocolate Chip Cookies, Spritz Cookie, Granola Cookies, Anzac Biscuits

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ภาคเรียน: กุมภาพันธ์ พฤษภาคม กรกฎาคม ตุลาคม
  จำนวนชั่วโมงรวม: 240 ชั่วโมง
  ระยะเวลาเรียน: 11 - 12 สัปดาห์
  จำนวนชั่วโมงเรียนต่อวัน: 5 ชั่วโมง (จันทร์ - ศุกร์)
  หลักสูตรภาคเช้า: 08.00 - 13.00 น.
  หลักสูตรภาคบ่าย: 14.00 - 19.00 น.
  ภาษาที่ใช้ในการเรียน: ภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลภาษาไทย
  จำนวนผู้เรียน: 16 ท่าน

   

  พูดคุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำแนะนำฟรี

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทย (Professional Thai Cuisine)

  โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต นับเป็นโรงเรียนแห่งแรกในเครือโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ทั่วโลก ที่มีการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทย (Professional Thai Cuisine) ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทยได้รับการออกแบบโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย การเรียนการสอนของหลักสูตรประกอบไปด้วยการเรียนรู้ผ่านการสาธิตการประกอบอาหารโดยเชฟผู้สอน และการฝึกปฏิบัติประกอบอาหารในห้องปฏิบัติการครัว ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นแบบฉบับของ เลอ กอร์ดอง เบลอ

  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การประกอบอาหารไทยมากกว่า 200 รายการ ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยโบราณ อาหารประจำภาค อาหารแบบชาววัง และอาหารไทยร่วมสมัย นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การแกะสลักผักและผลไม้ และการจัดการร้านอาหารเบื้องต้น หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเชฟ หรือดำเนินกิจการร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศ

  ผู้สำเร็จหลักสูตรฯ จะได้รับ "ประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทย (Diplôme de Cuisine ThaÏe)" โดยสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ ที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปรียบเสมือนหนังสือเดินทางเพื่อพาก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจอาหารระดับสากล

  เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมตั้งแต่การเลือกซื้อวัตถุดิบจากตลาด การสาธิตการประกอบอาหารโดยเชฟผู้สอน การชิมอาหาร และการลงมือปฏิบัติประกอบอาหารด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการทำอาหาร และสามารถถ่ายทอดความละเอียดประณีตลงไปในการประกอบอาหาร

  - ภาคเรียนที่ 1 -

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาการครัวไทย ความเป็นมา และหลักการใช้วัตถุดิบอาหารไทย
  • การจัดจานอาหารอาหารเบื้องต้นหลักการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสุขาภิบาล และความปลอดภัยของอาหาร
  • ทักษะการใช้มีดและเครื่องครัว
  • ความรู้พื้นฐานในการประกอบอาหารไทย การเตรียม และการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ

  - การหุงข้าวและการเตรียมน้ำสต็อกสำหรับอาหารไทย
  - อาหารไทยประเภทต้มและแกงจืด
  - ความรู้เกี่ยวกับมะพร้าวและการเตรียมกะทิ / อาหารประเภทต้ม และแกงจืด
  - อาหารไทยประเภทน้ำพริก
  - อาหารไทยประเภทเครื่องจิ้ม
  - อาหารไทยประเภท ยำ / ลาบ / พล่า
  - อาหารไทยประเภทอาหารว่างคาว
  - อาหารไทยประเภทกับข้าว

  • การแกะสลักผักและผลไม้เบื้องต้น
  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาหารหวานไทย การเตรียม และการประกอบอาหารหวาน

  - อาหารหวาน

  • การถนอมอาหาร / เครื่องดื่ม และน้ำสมุนไพร
  • การสาธิตการทำอาหารโดยเชฟรับเชิญพิเศษ

  - ภาคเรียนที่ 2 -

  • การเงินเบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
  • การจัดการรายการอาหาร และการพัฒนาแนวคิดของร้านอาหาร
  • การพัฒนาแผนธุรกิจ
  • อาหารไทยพื้นเมืองตามภูมิภาค

  - อาหารภาคเหนือ
  - อาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
  - อาหารภาคกลาง
  - อาหารภาคใต้

  • การแกะสลักผักและผลไม้
  • การประดิษฐ์งานใบตอง
  • การเตรียมขนมไทยโบราณ
  • การเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกฝนการจัดการร้านอาหารภาคปฏิบัติ
  • การสาธิตการทำอาหารโดยเชฟ/ผู้บรรยายรับเชิญพิเศษ

  - ภาคเรียนที่ 3 -

  • ความรู้เบื้องต้นด้านการวางผังห้องครัว
  • ทักษะการควบคุมดูแลธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
  • อาหารไทยกับไวน์
  • การเตรียมอาหารไทยชาววัง
  • การเตรียมอาหารไทยและขนมไทยประยุกต์
  • การเตรียมขนมไทยโบราณขั้นสูง
  • การฝึกฝนการจัดการร้านอาหารภาคปฏิบัติ
  • การเตรียมและการประกอบอาหารจีน-ไทย
  • การเตรียมอาหารจานเดียวสำหรับการบริการประเภทอาหารจานด่วน
  • การสาธิตการทำอาหารโดยเชฟรับเชิญพิเศษ

  พูดคุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำแนะนำฟรี

เลอ กอร์ดอง เบลอ ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันสอนการประกอบอาหารแห่งแรกของโลก โดยเครือข่ายทั้งหมดของ เลอ กอร์ดอง เบลอ มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาทักษะการประกอบอาหารให้โดดเด่น ด้วยวิธีการสอนที่ดีที่สุดทั้งด้านการประกอบอาหาร การบริการ และการจัดการ รวมประสบการณ์สอนกว่า 125 ปี

นักเรียนที่จบจากสถาบันฯ ได้ก้าวเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นเลิศในโลกของการแข่งขันและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา


ศิษย์เก่าคนดัง

หลักสูตรของ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เป็นจุดเริ่มต้นให้นักเรียนได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางการประกอบอาหาร และจุดประกายให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นเลิศ นวัตกรรม และความเป็นเอกลักษณ์ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในอาชีพและความหลงใหลในการทำอาหาร

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้ผลิตนักเรียนที่มีชื่อเสียงหลายท่าน อาทิ เชฟพฤกษ์ สัมพันธวรบุตร เชฟแก้ว ปวีณ์นุช ยอดปรีชาวิจิตร และเชฟเจมส์ พชร เถกิงเกียรติ และเชฟชื่อดังอีกมากมาย

กรอกข้อมูลเพื่อรับคำปรึกษาฟรี

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และติดต่อท่านเพื่อดำเนินการตามข้อเรียกร้องของท่านจากความยินยอมนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต เรามุ่งมั่นในการปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน และเราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเฉพาะการติดต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมถึงเนื้อหาอื่นๆ ที่ท่านอาจสนใจ

ท่านสามารถยกเลิกการติดตามการสื่อสารเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธียกเลิกการติดตาม หลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา และวิธีที่เรามุ่งมั่นดำเนินการปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เมื่อคลิกส่งข้อมูล หมายความว่าคุณยินยอมอนุญาตให้ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่ส่งเข้ามาข้างต้นเพื่อให้บริการเนื้อหาแก่คุณตามคำขอ

TOP