Le Cordon Bleu โลโก้

เอสเพียว ผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพระดับพรีเมี่ยมในเครือเบทาโกร ร่วมกับโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต และ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ร่วมกันจัดงานกาล่าดินเนอร์การกุศล “The Purest Love Charity” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเงินบริจาค และมอบให้กับเด็กผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีพัฒนาการ และได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือ Corporate Social Responsibility(CSR) งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้อง นภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ และเป็นงานที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมีการรายงานข่าวอย่างแพร่หลายในสื่อไทย

โดยมี หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ให้เกียรติเป็นประธานกิตติมศักดิ์ในงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากมูลนิธิต่างๆ ได้แก่ ดร.ดิสธร วัชโรธัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์, ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข กรรมการและประธานคณะกรรมการจัดหาทุน มูลนิธิพระดาบส, คุณอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (ประเทศไทย)

พร้อมด้วยผู้บริหารเครือเบทาโกร อาทิ ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานกรรมการ นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจน นายชนินทธ์ โทณวณิก กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) คุณสุกัญญา จันทร์ชู ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) Mr. Gary Cromie, Joint Venture Director โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต และ คุณสุชาดา สถาปิตานนท์ ผู้บริหาร โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

ภายในงานกาล่าดินเนอร์การกุศลนี้ แขกผู้มีเกียรติซึ่งเป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมและผู้ใจบุญให้เกียรติมาร่วมงาน จำนวนกว่า 300 คน พร้อมได้ลิ้มลองอาหารค่ำสุดพิเศษที่จัดเตรียมโดย โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต นำโดย เชฟฟาบริส ดาเนียล เอ็กเซ็คคิวทีฟ มาสเตอร์เชฟ ร่วมกับทีมเชฟจากโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

ความสำเร็จจากการจัดงานในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือและการสนับสนนุจากทุกหน่วยงาน และพันธมิตรทางธุรกิจ รวมไปถึงผู้ใจบุญที่ได้ร่วมบริจาคเงินเข้าสู่ “โครงการปันรักบริสุทธิ์ สร้างยิ้มให้น้อง” ผ่านหลากหลายรูปแบบ และช่องทางตลอดระยะโครงการ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 20 มีนาคม 2558 โดยทุกหน่วยงานมีความมุ่งมั่น และมีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ การมอบรอยยิ้ม เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต และสร้างอนาคตให้กับเด็ก และเยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“โครงการปันรักบริสุทธิ์ สร้างยิ้มให้น้อง” ได้นำเงินรายได้ทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่าย จำนวนทั้งสิ้น 4,000,000 บาท มอบให้มูลนิธิทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ -1) มูลนิธิโครงการหลวง -2) มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (ประเทศไทย) -3) มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ -4) มูลนิธิพระดาบสเพื่อผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา

คณะผู้จัดงานโครงการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้สานต่อเจตนารมณ์ของทุกท่าน เพื่อมอบโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสได้เรียนรู้ มีพัฒนาการ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านโครงการ “ปันรักบริสุทธิ์ สร้างยิ้มให้น้อง The Purest Love Charity” ต่อไป

ในฐานะผู้จัดงาน จะขอเป็นสื่อกลางสานต่อเจตนารมณ์ของทุกท่าน ในการมอบโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสได้เรียนรู้ มีพัฒนาการ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านโครงการ “ปันรักบริสุทธิ์ สร้างยิ้มให้น้อง The Purest Love Charity” ต่อไป

ติดตามข้อมูล และรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ www.thepurestlovecharity.com

News & Events

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP