Le Cordon Bleu โลโก้

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต พร้อมต้อนรับทุกท่านสู่โรงเรียนของเรา

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ยึดมั่นต่อความรับผิดชอบในมาตรการการรักษาความสะอาดที่เข้มงวดมาโดยตลอด และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดโรงเรียนในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 นี้ ทางโรงเรียน ได้เพิ่มมาตรการการทำความสะอาดและความปลอดภัยตามมาตรฐานชีววิถีใหม่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการดูแลและจัดการด้านความสะอาดเข้าดำเนินการฉีดพ่นและฆ่าเชื้อในทุกพื้นที่ของโรงเรียนด้วยน้ำยาประสิทธิภาพสูงที่ได้การรับรองตามมาตรฐานสากล

พร้อมกันนี้ ทางโรงเรียนฯ ได้วางแนวปฏิบัติด้านความสะอาดใหม่ อาทิ การกำหนดให้มีการเช็ดทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดเข้มข้น โดยเฉพาะห้องเรียน ห้องครัว และพื้นที่สัมผัสสาธารณะ ตลอดจนให้มีการจัดวางแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่าง ๆ สำหรับนักเรียน พนักงาน และผู้ที่มาติดต่อทุกท่าน เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจในเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของทุกคนในช่วงเปิดเทอมของโรงเรียน


 

News & Events

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP