Le Cordon Bleu โลโก้

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดทำวิดีโอสอนทำอาหาร เพื่อผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน

ประเทศไทย


แคมเปญออนไลน์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ปี 2564 โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงการสนับสนุนด้านการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งอยากเรียนรู้การทำอาหารและการทำขนม ในสถานการณ์ที่ต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน

ชุดวิดีโอสอนทำอาหาร “Cooking is for Everyone!”  โดยโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ประกอบไปด้วย 4 ตอน ซึ่งในแต่ละตอน เชฟและเชฟ เดอ ปาตี ของ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จะสาธิตการทำอาหารและอบขนมที่ทำได้ง่าย ๆ พร้อมการแปลภาษามือโดยล่ามแปลภาษามืออาสาสมัคร


ใคร ๆ ก็ทำอาหารได้!
เราเชื่อมั่นว่าการเรียนรู้การทำอาหารไม่มีอะไรมาขวางกั้นได้
- เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต -News & Events

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP