Le Cordon Bleu โลโก้

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแห่งปี Annual Awards of Excellence 2018


เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแห่งปี Annual Awards of Excellence 2018 จัดขึ้นโดยนิตยสาร Cuisine and Wine ประเทศสิงคโปร์ ในประเภท Hospitality Institution of the Year (Regional) – โดย Electrolux.

ทางโรงเรียนฯ ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของทางโรงเรียนมาโดยตลอดNews & Events

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP