สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
เพิ่มเติม ซ่อน
Le Cordon Bleu โลโก้
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       กลับไปยังหน้าหลัก
       เลือกสาขา
       ประวัติโดยย่อ
       เพิ่มเติม ซ่อน

       ร่วมงานนิทรรศการศึกษาต่อ
       เพื่อแนะแนวการศึกษา
       เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2560

       เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

       โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ร่วมงานนิทรรศการศึกษาต่อเพื่อแนะแนวการศึกษา และให้ข้อมูลกับนักเรียน ณ โรงเรียน มหาวิทยาลัยและงานนิทรรศการต่างๆ ดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 AECC Education Agents เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 Dek Dee Education Fair เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหิดล เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 และ โรงเรียนนานาชาตินิสท์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560

       การเข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาดังกล่าว ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีนักเรียนจำนวนมากให้ความสนใจ ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน หลักสูตรต่างๆ ตลอดจนวิธีการสมัคร โดยมีเจ้าหน้าที่ Student Recruitments จาก เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต คอยให้คำแนะนำปรึกษา

       News & Events

       ข้อมูลเพิ่มเติม
       ข้อมูลเพิ่มเติม
       ข้อมูลเพิ่มเติม
       TOP