Le Cordon Bleu โลโก้

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการเรียนที่ 2/2558 ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558  ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

ชมภาพแห่งความประทับใจ และภาพแห่งความสุขในพิธีมอบประกาศนียบัตรได้ที่เว็บไซด์ของทางโรงเรียน:

PHOTO GALLERY >>

News & Events

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP