Le Cordon Bleu โลโก้

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เข้าร่วมนิทรรศการศึกษาต่อเพื่อแนะแนวการศึกษา

สิงหาคม 2559 - โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ร่วมงานนิทรรศการศึกษาต่อเพื่อแนะแนวการศึกษา และให้ข้อมูลกับนักเรียน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 และโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559

 งานแนะแนวการศึกษาดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีนักเรียนจำนวนมากให้ความสนใจหลักสูตรของโรงเรียน สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนและการรับสมัคร โดยมีเจ้าหน้าที่  Admissions จาก เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต คอยให้คำแนะนำปรึกษา 

News & Events

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP