Le Cordon Bleu โลโก้

เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ต้อนรับอาจารย์และนิสิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11 มีนาคม 2559 – เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร. โลเวลล์ สการ์ และนิสิตจำนวน 35 ท่านจากภาควิชา BALAC โปรแกรม, คณะศิลปศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายและสาธิตการประกอบอาหารคาวฝรั่งเศส เชฟคริสเตียน อัม ได้ถ่ายทอดความรู้ทางด้านอาหารและวัฒนธรรมของอาหารฝรั่งเศส และในช่วงท้ายของการสาธิต อาจารย์และคณะนิสิต ได้ร่วมชิมอาหารจานพิเศษ “Poularde Pochée Sauce Suprême” (ไก่ต้ม - สุพรีมซอส) และ “Cuisses de canard en Pot-au-feu Gros Sel” (ขาเป็ดตุ๋น เกลือสมุทร “Pot-au-feu” with sea salt) และได้เก็บภาพหมู่ร่วมกันอย่างน่าประทับใจ

TOP