Le Cordon Bleu โลโก้

นักเรียนจะได้เรียนรู้วิวัฒนาการของอาหารฝรั่งเศส อิทธิพลต่าง ๆ ที่ทำให้อาหารฝรั่งเศสมีความหลากหลายและร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น เทคนิคขั้นสูงที่ใช้ในการประกอบอาหารแบบร่วมสมัย การผสมผสานการปรุงแต่งรสชาติอาหารรูปแบบต่าง ๆ และการจัดตกแต่งจานอาหาร

ข้อมูลหลักสูตร

 • โครงสร้างหลักสูตร
  • การจัดการ และการทำงานครัวอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การออกแบบรายการอาหารที่ปรุงจากส่วนผสมที่หายาก และมีคุณภาพสูง
  • การประกอบอาหารขั้นสูง และการวางแผนรายการอาหารแบบร่วมสมัย
  • การสร้างสรรค์ และจัดตกแต่งจานอาหารขั้นสูง
 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป
  2. ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

 • วุฒิการศึกษา
  • ประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว ชั้นสูง
  • ประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว
 • ปฏิทินการศึกษาและการสมัครเรียน

  วันเปิดเรียนและค่าเล่าเรียน

  เลือกวันที่
  2019
  Jan 14, 2019 - Mar 29, 2019 ( หลักสูตรมาตรฐาน , ใน อังกฤษ , ภาษาไทย )
  ฿ 180,000.00
  Jan 19, 2019 - Jul 6, 2019 ( วันเสาร์ , ใน อังกฤษ , ภาษาไทย )
  ฿ 180,000.00
  Apr 22, 2019 - Jul 5, 2019 ( หลักสูตรมาตรฐาน , ใน อังกฤษ , ภาษาไทย )
  ฿ 180,000.00
  Jul 15, 2019 - Sep 27, 2019 ( หลักสูตรมาตรฐาน , ใน อังกฤษ , ภาษาไทย )
  ฿ 180,000.00
  Jul 20, 2019 - Dec 14, 2019 ( วันเสาร์ , ใน อังกฤษ , ภาษาไทย )
  ฿ 180,000.00
  Oct 7, 2019 - Dec 20, 2019 ( หลักสูตรมาตรฐาน , ใน อังกฤษ , ภาษาไทย )
  ฿ 180,000.00

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทย
Find out more
หลักสูตร กร็องด์ ดิโปลม
Find out more
หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์
Find out more
TOP