สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
Le Cordon Bleu
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       เลือกสาขา
       ประวัติโดยย่อ


       นักเรียนจะได้เรียนรู้วิวัฒนาการของอาหารฝรั่งเศส อิทธิพลต่าง ๆ ที่ทำให้อาหารฝรั่งเศสมีความหลากหลายและร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น เทคนิคขั้นสูงที่ใช้ในการประกอบอาหารแบบร่วมสมัย การผสมผสานการปรุงแต่งรสชาติอาหารรูปแบบต่าง ๆ และการจัดตกแต่งจานอาหาร

       ข้อมูลหลักสูตร

       • โครงสร้างหลักสูตร
        • การจัดการ และการทำงานครัวอย่างมีประสิทธิภาพ
        • การออกแบบรายการอาหารที่ปรุงจากส่วนผสมที่หายาก และมีคุณภาพสูง
        • การประกอบอาหารขั้นสูง และการวางแผนรายการอาหารแบบร่วมสมัย
        • การสร้างสรรค์ และจัดตกแต่งจานอาหารขั้นสูง
       • คุณสมบัติผู้สมัคร

        1. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป
        2. ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

       • วุฒิการศึกษา
        • ประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว ชั้นสูง
        • ประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว
       • ปฏิทินการศึกษาและการสมัครเรียน

        วันเปิดเรียนและค่าเล่าเรียน

        เลือกวันที่
        2017
        Apr 24, 2017 - Jul 7, 2017 (Standard)
        ฿ 180,000.00
        Jul 15, 2017 - Dec 16, 2017 (วันเสาร์)
        ฿ 180,000.00
        Jul 17, 2017 - Sep 29, 2017 (Standard)
        ฿ 180,000.00
        Oct 9, 2017 - Dec 22, 2017 (Standard)
        ฿ 180,000.00
        2018
        Jan 29, 2018 - Apr 12, 2018 (Standard)
        ฿ 180,000.00
        Feb 3, 2018 - Jun 30, 2018 (วันเสาร์)
        ฿ 180,000.00
        Apr 23, 2018 - Jul 6, 2018 (Standard)
        ฿ 180,000.00
        Jul 16, 2018 - Sep 28, 2018 (Standard)
        ฿ 180,000.00
        Jul 21, 2018 - Dec 22, 2018 (วันเสาร์)
        ฿ 180,000.00
        Oct 8, 2018 - Dec 21, 2018 (Standard)
        ฿ 180,000.00

       หลักสูตรอื่นๆ

       TOP