สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
เพิ่มเติม ซ่อน
Le Cordon Bleu โลโก้
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       กลับไปยังหน้าหลัก
       เลือกสาขา
       ประวัติโดยย่อ
       เพิ่มเติม ซ่อน

       ฝ่ายบริการนักเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและความช่วยเหลือแก่นักเรียนในด้านต่าง ๆ ทั้งเรื่องการเรียนและปัญหาส่วนบุคคลที่อาจจะมีผลกระทบต่อการเรียน รวมทั้งการแนะแนวการฝึกอบรมและอาชีพ เพื่อช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

       ฝ่ายบริการนักเรียนมีบริการต่าง ๆ ดังนี้

       ฝ่ายบริการนักเรียนของเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนทุกท่าน

       ติดต่อฝ่ายบริการนักเรียน

       เวลาเปิด-ปิดทำการ:   จันทร์ – เสาร์  เวลา 8:00 น. – 19:00 น.
       โทรศัพท์: + 66 2 237 8877 ต่อ. 102-106
       โทรสาร: + 66 2 237 8878
       อีเมล์: lecordonbleu@dusit.com
       กรุณาใส่รายอะเอียดตามด้านล่างมาในอีเมล์ของท่าน:
       •    ชื่อ-สกุล และชื่อเล่น
       •    รหัสประจำตัวนักเรียน
       •    หลักสูตรและเทอมที่เรียน

       TOP