Le Cordon Bleu โลโก้

สเต็กหมู

Thailand

“เวิร์คช็อปการทำสเต็กหมู”

ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อหมู และส่วนต่าง ๆ ของหมู อุณหภูมิที่เหมาะสมในการปรุง รวมทั้งเทคนิคเรื่องการวัดระดับความสุกของเนื้อหมู เช่น สุกแค่ด้านนอก (Rare) สุกปานกลาง (medium) และสุก 100 เปอร์เซนต์ (well-done) พร้อมกับการเตรียมไวท์ซอสและบราวน์ซอส ซึ่งเป็นซอสพื้นฐานที่นิยมทานควบคู่กับสเต็กอีกด้วย อาทิ

  • Green Peppercorn sauce
  • Gribiche sauce
  • Spanish sauce

เวิร์คช็อปจัดเป็นกลุ่มขนาดเล็ก เพื่อให้ผู้เรียนได้ใกล้ชิดกับเชฟผู้สอน และเมื่อจบคลาสท่านจะได้ร่วมชิมขนมฝีมือเชฟผู้สอน พร้อมกับการจิบน้ำชายามบ่ายกับกลุ่มผู้เรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เรียน: วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561
เวลาเรียน: 09:00 - 15:00 น.
ระดับความยากง่ายของหลักสูตร: 1  (1:ง่าย, 2:ปานกลาง, 3:ค่อนข้างยาก)
ภาษา: การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลเป็นภาษาไทย
จำนวนผู้เรียน: 14

สิ่งที่รวมในค่าเล่าเรียน:
    - หลักสูตรภาคปฏิบัติ 5 ชั่วโมงต่อวัน วัตถุดิบทั้งหมด แฟ้มใส่สูตรอาหารสมุดโน้ต ดินสอ ผ้ากันเปื้อน และหมวก
    - ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน เวิร์คช็อปนี้เหมาะสำหรับทั้งผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและผู้ที่มีประสบการณ์ รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบการทำขนม เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดทักษะการประกอบอาหาร/ขนมของตนเอง ขนมและอาหารที่ผู้เรียนได้ลงมือทำในการเรียนนั้น ผู้เรียนจะได้นำกลับบ้านทั้งหมด

หมายเหตุ:
    - ผู้เรียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ในวันสมัครเรียน
    - ทางโรงเรียนฯ ไม่แนะนำให้คุณแม่ตั้งครรภ์เข้าเรียนในเวิร์คช็อปภาคปฏิบัติ เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการลื่นล้มในห้องครัว

 

หลักสูตรเต็มแล้ว กรุณากดปุ่มด้านล่างเพื่อลงทะเบียนในรายชื่อสำรอง (Wait List)

หลักสูตรอื่น ๆ

ประเทศไทย
เวิร์คช็อป 'สเต็กเนื้อ'
ข้อมูลเพิ่มเติม
เวิร์คช็อป 'อาหารไทยเพื่อสุขภาพ'
ข้อมูลเพิ่มเติม
เวิร์คช็อป 'ทั้งหมด'
ข้อมูลเพิ่มเติม
TOP