สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
Le Cordon Bleu
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       เลือกสาขา
       ประวัติโดยย่อ

       ข้อมูลเพิ่มเติม

       จำนวนชั่วโมงรวม: 6 ชั่วโมง
       ระยะเวลาเรียน: 3 วัน
       วันเรียน: วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม - วันพุธที่ 5 ตุลาคม 59 (เต็มแล้ว)
       จำนวนชั่วโมงต่อวัน: 2 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00 - 11.00 น.
       ภาษาที่ ใช้ในการเรียน: ภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลภาษาไทย
       จำนวนผู้เรียน: 10 ท่าน
       ค่าเรียน: 12,000 บาท       หัวข้อหลักสูตร

       • วันที่ 1: Peanut-Chocolate Brownies
       • วันที่ 2: Coconut Sorbet - Eskimos
       • วันที่ 3: Assorted Dried Cookies
        พิธีมอบประกาศนียบัตร

       ข้อมูลหลักสูตร

       หลักสูตรอื่น ๆ

       TOP