สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
เพิ่มเติม ซ่อน
Le Cordon Bleu โลโก้
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       กลับไปยังหน้าหลัก
       เลือกสาขา
       ประวัติโดยย่อ
       เพิ่มเติม ซ่อน

       The 12-hour introduction to spirits of the world is designed for both food & beverage enthusiasts and culinary professionals looking to improve their beverage knowledge and acquire the keys to appreciate spirits.

       The course is structured in two consecutive Saturdays, each one focusing on one category of spirit. For each category, raw material, processing, fermentation, distillation and post-distillation operations will be covered in some details. The tasting sessions will enable participants to sharpen their senses of taste and smell and develop a discourse on a wide variety of spirits made from grape, grain and plants as well as liqueurs.

       Topic

       • Grape & Pomace Brandies:
        Pisco, Grappa, Brandy, Armagnac and Cognac
       • Fruit Spirits and Grain-based Spirits (Part 1):
        Calvados, Poire William, Kirsch, Traditional and Modern Vodkas
       • Grain-based Spirits (Part 2):
        Scotch, Irish, Asian & North American Whiskies
       • Plant-based Spirits:
        Cachaça, Caribbean Rums, Tequila and Mezcal
       • Flavored Spirits and Liqueurs:
        Gins, Aniseed and other flavored spirits & Liqueurs

       Useful Note

       Total Hours: 12 hours
       Duration: 2 Days
       Date: Saturday 2 & Saturday 9 September 2017
       Hour per day: 6 hours, 09:00 hrs. - 16:00 hrs.
       Language Conducted: English
       No. of Participants: 12
       Course Fee: THB 12,000
       Entry Requirement: 20 years olds or above

       Course Date & Apply

       • Course Date & Apply
        ขออภัย ท่านไม่สามารถดูข้อมูลส่วนนี้ได้ชั่วคราว
       TOP