สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
เพิ่มเติม ซ่อน
Le Cordon Bleu โลโก้
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       กลับไปยังหน้าหลัก
       เลือกสาขา
       ประวัติโดยย่อ
       เพิ่มเติม ซ่อน
       Introduction to Grapes of the World - Syrah

       This introduction to grapes of the world is designed for both food & beverage enthusiasts and culinary professionals looking to improve their beverage knowledge and acquire the keys to differentiate between wines of the same grape variety. The course is structured in a series of evenings, each focusing on one grape variety. For each grape variety, participants will taste an array of wines and be able to distinguish how climate, soil, viticulture, winemaking and maturation influence the style and flavors of each wine.

       On the Agenda:
       Lecture followed by Wine tasting

       Objectives: By the end of this course, participants will be able to
              1. Develop analytic tasting skills to appreciate a wide variety of varietal wines.
              2. Appreciate the flavor profiles of key varietal wines.
              3. Recognize the factors influencing the style and quality of varietal wines. (Climate, soils, viticulture, winemaking and maturation)

       Useful Note

       Date: Wednesday 25 April 2018
       Time: 18:00 - 20:00 Hrs.
       Duration: 2 Hours
       Language: All workshops are conducted in English
       No. of Participants: 12

       Pre-Requisites: Participants must be 20 years old or more on the first day of class

        

       การสมัครเรียน

       หลักสูตรอื่นๆ

       TOP