สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
Le Cordon Bleu
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       เลือกสาขา
       ประวัติโดยย่อ


       นักเรียนจะได้เพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในการประกอบและตกแต่งขนมอบฝรั่งเศสในแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย

       ข้อมูลหลักสูตร

       • โครงสร้างหลักสูตร
        • ขนมอบฝรั่งเศสแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย
        • ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยีสต์
        • ขนมอบที่เสิร์ฟแบบร้อนและเย็น
        • เทคนิคการทำช็อคโกแลตขั้นพื้นฐาน
       • คุณสมบัติผู้สมัคร

        1. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป
        2. ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

       • วุฒิการศึกษา
        ประกาศนียบัตรหลักสูตรการประกอบขนมอบ ชั้นกลาง
       • ปฏิทินการศึกษาและการสมัครเรียน

        วันเปิดเรียนและค่าเล่าเรียน

        เลือกวันที่
        2017
        Jul 15, 2017 - Dec 16, 2017 (วันเสาร์)
        ฿ 180,000.00
        Jul 17, 2017 - Sep 29, 2017 (Standard)
        ฿ 180,000.00
        Oct 9, 2017 - Dec 22, 2017 (Standard)
        ฿ 180,000.00
        2018
        Jan 29, 2018 - Apr 12, 2018 (Standard)
        ฿ 180,000.00
        Feb 3, 2018 - Jun 30, 2018 (วันเสาร์)
        ฿ 180,000.00
        Apr 23, 2018 - Jul 6, 2018 (Standard)
        ฿ 180,000.00
        Jul 16, 2018 - Sep 28, 2018 (Standard)
        ฿ 180,000.00
        Jul 21, 2018 - Dec 22, 2018 (วันเสาร์)
        ฿ 180,000.00
        Oct 8, 2018 - Dec 21, 2018 (Standard)
        ฿ 180,000.00

       หลักสูตรอื่นๆ

       TOP