สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
เพิ่มเติม ซ่อน
Le Cordon Bleu Logo (t)
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       กลับไปยังหน้าหลัก
       เลือกสาขา
       ประวัติโดยย่อ
       เพิ่มเติม ซ่อน


       นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารประจำแคว้นต่างๆ ของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบอาหารฝรั่งเศส อาหารแต่ละชนิดจะอาศัยเทคนิคการประกอบอาหารที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น นักเรียนจะได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้จากวิชาในระดับชั้นต้นจนมีความเชี่ยวชาญ

       ข้อมูลหลักสูตร

       • โครงสร้างหลักสูตร
        • ความเป็นมาของวัตถุดิบ และอิทธิพลที่มีต่ออาหารประจำแคว้นต่างๆ ของประเทศฝรั่งเศส
        • ทักษะการครัวแบบมืออาชีพ
        • เทคนิคการหั่นขั้นสูง และการจัดตกแต่งจานอาหาร
        • เครื่องปรุง และการปรุงแต่งรสชาติอาหาร
        • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผสมผสานระหว่าง สี รสชาติ และความกลมกลืนของรสสัมผัส
       • คุณสมบัติผู้สมัคร

        1. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป
        2. ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

       • วุฒิการศึกษา
        ประกาศนียบัตรหลักสูตรการประกอบอาหารคาว ชั้นกลาง
       • ปฏิทินการศึกษาและการสมัครเรียน

        วันเปิดเรียนและค่าเล่าเรียน

        เลือกวันที่
        2018
        Apr 2, 2018 - Jun 22, 2018 (หลักสูตรมาตรฐาน, ใน อังกฤษ, ภาษาไทย)
        ฿ 180,000.00
        Jul 2, 2018 - Sep 21, 2018 (หลักสูตรมาตรฐาน, ใน อังกฤษ, ภาษาไทย)
        ฿ 180,000.00
        Jul 7, 2018 - Dec 22, 2018 (วันเสาร์, ใน อังกฤษ, ภาษาไทย)
        ฿ 180,000.00
        Oct 24, 2018 - Dec 29, 2018 (หลักสูตรมาตรฐาน, ใน อังกฤษ, ภาษาไทย)
        ฿ 180,000.00

       หลักสูตรอื่นๆ

       TOP