สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
Le Cordon Bleu
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       เลือกสาขา
       ประวัติโดยย่อ


       การออกแบบสร้างสรรค์รูปแบบและจุดเด่นในการนำเสนออาหาร ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญและมีอิทธิผลมากขึ้น เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เวิร์คช็อป 'การออกแบบและจัดตกแต่งอาหารเบื้องต้น' และเวิร์คช็อป 'การออกแบบและจัดตกแต่งอาหารเพื่อการถ่ายภาพ' ที่รวบรวมความรู้และเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดวางและออกแบบอาหาร พร้อมทักษะการถ่ายภาพอย่างเข้มข้น

       ผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งจานอาหาร ทักษะและเทคนิคการถ่ายภาพ รวมทั้งความรู้เข้าใจในการจัดตกแต่งจานอาหาร พร้อมกิจกรรมการถ่ายภาพและการจัดองค์ประกอบภาพ เพื่อการนำเสนอผลงานในแบบที่เป็นเอกลักษณ์ การเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกลงมือปฏิบัติ พร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญงานแบบมืออาชีพ

       หลักสูตร

       หลักสูตรอื่น ๆ

       เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
       TOP