สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
เพิ่มเติม ซ่อน
Le Cordon Bleu Logo (t)
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       กลับไปยังหน้าหลัก
       เลือกสาขา
       ประวัติโดยย่อ
       เพิ่มเติม ซ่อน

       การสมัครเข้าเรียนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

       ท่านสามารถสมัครเรียนหลักสูตรการประกอบอาหารของ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้ 2 วิธี

       การยื่นใบสมัคร - หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

       ขั้นตอนที่ 1 ยื่นเอกสารการสมัคร

       กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์ และยื่นใบสมัคร พร้อมกับแนบเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

       โดยผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ทาง

       - อีเมล:lecordonbleu@dusit.com
       - โทรสาร: 66 (0)2 237 8878
       - ไปรษณีย์: โรงเรียนสอนการประกอบอาหารเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
       เลขที่ 946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี ชั้น 1 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
       - สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนฯ

       จากนั้นโรงเรียนฯ จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครและเอกสารการสมัคร พร้อมทั้งตรวจสอบจำนวนที่ว่างของหลักสูตรที่ผู้สมัครประสงค์จะเข้าเรียน

       ขั้นตอนที่ 2 รับหนังสือตอบรับเข้าศึกษา

       ผู้สมัคร (หรือสถาบันแนะแนวการศึกษา) จะได้รับ “ชุดเอกสารตอบรับเข้าศึกษา” ที่ทางโรงเรียนฯ จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ซึ่งประกอบไปด้วย

       ขั้นตอนที่ 3 ชำระค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมหลักสูตรการศึกษา

       ผู้สมัครชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม หลักสูตรฯ ภายในระยะเวลาที่โรงเรียนฯ กำหนด พร้อมทั้งส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมายังโรงเรียนฯ ผ่านทาง

       - อีเมล:lecordonbleu@dusit.com
       - โทรสาร: 66 (0)2 237 8878
       - ไปรษณีย์: โรงเรียนสอนการประกอบอาหารเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
       เลขที่ 946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี ชั้น 1 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
       - ยื่นหลักฐานฯ ด้วยตนเองที่โรงเรียนฯ

       TOP