สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
Le Cordon Bleu
  1. เลือกสถานที่สาขา
    • เลือกหมวดหมู่
      • เลือกหลักสูตร
        • โปรดเลือก
          ฉันเป็น
        • เลือกวันที่
          • จำนวนที่นั่ง
              ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
              • สาขา:
              • หลักสูตร:
              • หลักสูตร:
              • วันที่:
              • จำนวนที่นั่ง:
              บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
              • หลักสูตร:
              เกิดข้อผิดพลาด

              ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

              ดูข้อมูลหลักสูตร

              เลือกสาขา
              ประวัติโดยย่อ

              มาร่วมเรียนรู้ และเปิดประสบการณ์ใหม่กับเวิร์คช็อปการประกอบอาหารคาวระยะสั้นในเดือนตุลาคม 2558 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การทำอาหาร เทคนิค และเคล็ดลับต่างๆ ที่ได้รับการถ่ายทอดโดยเชฟผู้มากประสบการณ์จากเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ร่วมค้นหาเมนูสุดคลาสสิคกับเวิร์คช็อปอาหารคาวระยะสั้น

              หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่นๆ ของทางโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต กรุณาติดต่อ 02 237 8877 ต่อ 203 หรือที่ www.lecordonbleudusit.com

              ข่าวสารและกิจกรรม

              ข้อมูลเพิ่มเติม
              ข้อมูลเพิ่มเติม
              TOP