สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
Le Cordon Bleu
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       เลือกสาขา
       ประวัติโดยย่อ

       เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการเรียนที่ 2/2558 ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558  ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

       ชมภาพแห่งความประทับใจ และภาพแห่งความสุขในพิธีมอบประกาศนียบัตรได้ที่เว็บไซด์ของทางโรงเรียน:

       PHOTO GALLERY >>

       News & Events

       ข้อมูลเพิ่มเติม
       ข้อมูลเพิ่มเติม
       ข้อมูลเพิ่มเติม
       TOP