เนื้อหาส่วนนี้เป็นของเว็บไซต์เดิม กรุณาไปยังเว็บไซต์ใหมเพื่อดูข้อมูลล่าสุด
กำลังดำเนินการ

การ “เทมเปอร์” (temper) ช็อกโกแลตเป็นหนึ่งในเทคนิคที่สำคัญสำหรับการทำขนมอบ ที่จะทำให้ขนมมีความเงาและกรอบ เชฟขนมอบใช้เทคนิคนี้ในการเตรียมแม่พิมพ์
>http://www.cordonbleu.edu/news/technique-tempering-chocolate/th


สูตรขนม

มาเรียนรู้การทำขนม จากตำราอาหารเล่มล่าสุดของ เลอ กอร์ดอง เบลอ 'In the Kitchen with Le Cordon Bleu'
>อ่านต่อ


งานและกิจกรรม

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน OPEN HOUSE เพื่อรับทราบข้อมูลหลักสูตร
>อ่านต่อ


งานและกิจกรรม

โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน OPEN HOUSE เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
>อ่านต่อ

Increase font size  Decrease font size
เหตุผลสำคัญที่เลือกเรียนที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ

ภารกิจของเรา

Le Cordon Bleu Pin

นับเป็นเวลากว่าศตวรรษที่เครือข่ายสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ ได้สืบสานวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศด้านการทำอาหาร และมุ่งมั่นสรรค์สร้างสิ่งใหม่ ๆ เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาด้านการประกอบอาหาร การโรงแรม และการบริหาร ที่ดีที่สุดของโลก โดยการขยายเครือข่ายสถาบันฯ ไปสู่ระดับนานาชาติ พร้อมพัฒนาการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง ที่ดำเนินไปพร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ นอกจากนั้น เครือข่าย เลอ กอร์ดอง เบลอ ยังได้ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการธุรกิจ สถาบันฝึกอบรม และมหาวิทยาลัยพันธมิตรต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจ

  • เรียนรู้และซึมซับวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศ

ด้วยประสบการณ์การสอนมากกว่า 100 ปี เลอ กอร์ดอง เบลอ จึงได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสถาบันสอนการประกอบอาหารชั้นนำระดับโลกซึ่งยังคงมุ่งมั่นในการสร้างรากฐาน และความเป็นเลิศด้านการประกอบอาหาร การโรงแรม และการบริหาร

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก เลอ กอร์ดอง เบลอ จึงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศซึ่งถือเป็นหนึ่งในความได้เปรียบในการแข่งขันในโลกของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในปัจจุบัน

  • เรียนรู้จากบุคลากรระดับโลก

เชฟผู้สอนของ เลอ กอร์ดอง เบลอ กว่า 80 คนทั่วโลก เป็นเชฟผู้มีประสบการณ์การทำงานจากครัวชั้นนำและภัตตาคารระดับห้าดาวมิเชอแลง ที่พร้อมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา สนับสนุน และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียนทุกคน

นอกจากนั้น คณาจารย์ผู้สอนของ เลอ กอร์ดอง เบลอ ยังประกอบไปด้วยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ และผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว และการโรงแรมในระดับนานาชาติ

  • เรียนรู้หลักสูตรชั้นนำระดับสากล

หลักสูตรการประกอบอาหารฝรั่งเศสของ เลอ กอร์ดอง เบลอ เป็นหนึ่งในหลักสูตรการทำอาหารที่มีเนื้อหาสมบูรณ์และครอบคลุมมากที่สุดของโลก หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการครัวที่ทันสมัย ภายใต้คำแนะนำและการดูแลจากเชฟผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลก

  • เตรียมพร้อมสู่ความสำเร็จในสายอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาจาก เลอ กอร์ดอง เบลอ เป็นผู้ที่พร้อมด้วยทักษะและความสามารถสำหรับการทำงาน ไม่เพียงเฉพาะในภัตตาคาร รีสอร์ท หรือโรงแรมชั้นนำระดับโลกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสายอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักข่าว นักเขียน อาจารย์ผู้สอน ที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบการธุรกิจ ฯลฯ

  • เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ เลอ กอร์ดอง เบลอ

เป็นเวลากว่าศตวรรษที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ ได้ผลิตบัณฑิตที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติมากมาย อาทิ Dione Lucas, Julia Child, Nancy Silverton, Nathalie Dupree, Eric and Bruce Bromberg, Allen Susser, James Peterson, Lydia Shire, Giada De Laurentiis, Gaston Acurio และ Ming Tsai ฯลฯ

ดังนั้น การศึกษาที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ จึงเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นบนเส้นทางแห่งความสำเร็จ และช่วยจุดประกายความคิดในการสร้างสรรค์ที่ใหม่ ๆ ให้แก่ผู้เรียนทุกคน

  • ตอบรับความต้องการในภาคอุตสาหกรรมอาหารและการโรงแรม

เลอ กอร์ดอง เบลอ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์เข้ากับเนื้อหา จึงทำให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอาหาร การท่องเที่ยว และการโรงแรมในอนาคต

กลับสู่ด้านบน

 

กำลังดำเนินการ