สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
Le Cordon Bleu
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       เลือกสาขา
       ประวัติโดยย่อ

       ข้อมูลเพิ่มเติม

       จำนวนชั่วโมงรวม: 6 ชั่วโมง
       ระยะเวลาเรียน: 3 วัน
       จำนวนชั่วโมงต่อวัน: 2 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00 - 11.00 น.
       ภาษาที่ ใช้ในการเรียน: ภาษาอังกฤษพร้อมล่ามแปลภาษาไทย
       จำนวนผู้เรียน: 8 ท่าน
       ค่าเรียน: 12,000 บาท

       ข้อมูลหลักสูตร

       หลักสูตรอื่น ๆ

       TOP