สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
Le Cordon Bleu
 1. เลือกสถานที่สาขา
  • เลือกหมวดหมู่
   • เลือกหลักสูตร
    • โปรดเลือก
     ฉันเป็น
    • เลือกวันที่
     • จำนวนที่นั่ง
       ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
       • สาขา:
       • หลักสูตร:
       • หลักสูตร:
       • วันที่:
       • จำนวนที่นั่ง:
       บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
       • หลักสูตร:
       เกิดข้อผิดพลาด

       ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

       ดูข้อมูลหลักสูตร

       Campuses
       ประวัติโดยย่อ

       หลักสูตรภาคทฤษฎี และการศึกษาผ่านสถานการณ์จำลองในการจัดการร้านอาหารแบบออนไลน์ ตลอด 6 สัปดาห์ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาด ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งร้าน การวางแผนการครัวและห้องอาหาร การตลาด การเงิน การจัดซื้อ บุคลากร และการจัดการรายการอาหาร

       หัวข้อหลักสูตร

       ข้อมูลหลักสูตร

       หลักสูตรอื่นๆ

       TOP