สถานที่
เลือกสถานที่สาขา
Le Cordon Bleu
  1. เลือกสถานที่สาขา
    • เลือกหมวดหมู่
      • เลือกหลักสูตร
        • โปรดเลือก
          ฉันเป็น
        • เลือกวันที่
          • จำนวนที่นั่ง
              ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน
              • สาขา:
              • หลักสูตร:
              • หลักสูตร:
              • วันที่:
              • จำนวนที่นั่ง:
              บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว
              • หลักสูตร:
              เกิดข้อผิดพลาด

              ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน

              ดูข้อมูลหลักสูตร

              เลือกสาขา
              ประวัติโดยย่อ

              เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน ที่ผ่านมา โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้จัดงาน OPEN HOUSE และ การสาธิตการประกอบอาหาร และได้มีโอกาสต้อนรับนักเรียนและผู้สนใจด้านการทำอาหารและขนมอบ เพื่อเข้ารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน เยี่ยมชมโรงเรียนและห้องปฏิบัติการครัวที่ทันสมัย โดยเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา พร้อมชมการสาธิตการประกอบอาหาร ที่จัดขึ้นพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งทุกท่านได้ร่วมชิมอาหารอร่อยจากฝีมือเชฟ อีกด้วย

              ติดตามข่าวสาร และตารางการกิจกรรมของทางโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้ที่ 02 237 8877 ต่อ 202-203 อีเมล์ lecordonbleu@dusit.com

              ข่าวสารและกิจกรรม

              ข้อมูลเพิ่มเติม
              ข้อมูลเพิ่มเติม
              ข้อมูลเพิ่มเติม
              TOP