กำลังดำเนินการ
International »  สิทธิประโยชน์
 
Increase font size  Decrease font size
ประโยชน์ของการฝึกงาน

นักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงานจะได้รับโอกาสพิเศษที่จะ:

  • นำทักษะและความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนและพัฒนาเพื่อใช้ในการทำงาน
  • เสริม สร้างประสบการณ์และนำความรู้จากการทำงานในสถานที่ประกอบการจริง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาวะผู้นำและการบริหารหลากหลายแบบ ขั้นตอนและระบบการทำงานต่างๆ รวมทั้งปรัชญาขององค์กร
  • เพื่อสร้างความรู้จากสถานที่ประกอบการและนำไปเปรียบเทียบกับการศึกษาที่ได้รับจาก เลอ กอร์ดอง เบลอ

ในบางกรณี นักศึกษาที่สำเร็จการฝึกงาน จะได้เข้าทำงานเต็มเวลากับสถานที่นั้นๆ ทำให้เห็นความสำคัญของการที่นักศึกษาจะได้ฝึกงานเพราะได้ทบทวนสิ่งที่เรียน รู้ไป อีกทั้งยังได้สร้างความสัมพันธ์ในธุรกิจ และสร้างอนาคตการทำงาน

การให้บริการจัดหาสถานที่ฝึกงานกับนักศึกษามีประโยชน์กับทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสรับนักเรียน นักศึกษาที่:

  • ได้รับการฝึกฝนอย่างดียิ่ง
  • มีความกระตือรือร้นสูง
  • มีความมุ่งมั่นในการศึกษาเรียนรู้
  • สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนรู้มาได้
  • มีแรงบันดาลใจในการสร้างความก้าวหน้าในอุตสาหกรรม

การฝึกงานให้โอกาสนักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มผู้ประกอบการ โดยที่ไม่ต้องลงโฆษณาประกาศการรับสมัครงาน

   
 
กำลังดำเนินการ